Nama : Riyan Wulandari, S.STP., M.I.P.    
NIP : 198010291999122001    
Tempat, Tgl. Lahir : Gunung Kidul, 29/10/1980
Agama : Katholik
Pangkat/Golongan : Pembina / IV/a    
Jabatan : Lurah
Pendidikan : S 2
Alamat : TEGALTIRTO, BERBAH, SLEMAN    
     
Nama : Yusup Ahbari, ST Foto Profile
NIP : 197007261998031005    
Tempat, Tgl. Lahir : Bantul, 26/07/1970
Agama : Islam
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III/d    
Jabatan : Sekretaris Lurah
Pendidikan : S 1
Alamat : TURI RT SIDOMULYO BAMBANGLIPURO BANTUL YOGYAKARTA    
     
Nama : Sabar Hendrayanto    
NIP : 196603231987031005    
Tempat, Tgl. Lahir : Yogyakarta, 23-03-1966    
Agama : Islam    
Pangkat/Golongan : Penata /  III/c    
Jabatan : Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban    
Pendidikan : SMA    
Alamat : NGADINEGARAN MJ 3/157, MANTRIJERON, KOTA YOGYAKARTA    
         
Nama : Hermin Tri Astuti, S.Ag    
NIP : 197407182014062001    
Tempat, Tgl. Lahir : Sleman, 18-07-1974    
Agama : Islam    
Pangkat/Golongan : Penata  / III/c    
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat    
Pendidikan : S 1    
Alamat : KOTA YOGYAKARTA    
         
Nama : Laras Prilawati, A.Md    
NIP : 198104042006042015    
Tempat, Tgl. Lahir : Yogyakarta, 04/04/1981    
Agama : Katholik    
Pangkat/Golongan : Penata Muda /  III/b    
Jabatan :Kasi Perekonomian dan Pembangunan    
Pendidikan :D3    
Alamat :  KOTA YOGYAKARTA